تورها و پكیج ها

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين : MahanAir- Turkish Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/05/01 - 93/05/19

تاريخ ميلادي :  23JUL - 10AUG

شماره پكيج :D-9381

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين : MahanAir- Turkish Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/05/20 - 93/06/02

تاريخ ميلادي :  11AUG - 24AUG

شماره پكيج :D-9382

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين : MahanAir- Turkish Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/06/03 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  25AUG - 30SEP

شماره پكيج :D-9383

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 93/05/01 - 93/05/18

تاريخ ميلادي :  23JUL - 09AUG

شماره پكيج :D-93007

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 9-10-11 مرداد

تاريخ ميلادي :  31JUL- 1AUG- 2AUG

شماره پكيج :2/D-93032

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 93/05/19 - 93/06/02

تاريخ ميلادي :  10AUG- 24AUG

شماره پكيج :D-93010

turkey
تور 7 شب و 8 روز كوش آداسي

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/04/26 - 93/05/22

تاريخ ميلادي :  17JUL - 13AUG

شماره پكيج :D-93006

10%

turkey
تور 6 شب و 7 روز كوش آداسي

اير لاين :TURKISH AIRLINES

تاريخ اعتبار تور : 93/05/01 - 93/05/28

تاريخ ميلادي :  23JUL -19AUG

شماره پكيج :D-9391

10%

turkey
تور 7 شب و 8 روز كوش آداسي

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/05/23 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  14AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93016

turkey
تور 6 شب و 7 روز كوش آداسي

اير لاين :TURKISH AIRLINES

تاريخ اعتبار تور : 93/05/29 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  20AUG - 30SEP

شماره پكيج :D-9392

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/05/01 - 93/05/29

تاريخ ميلادي :  23JUL - 20AUG

شماره پكيج :D-9387

20%

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/01 - 93/05/29

تاريخ ميلادي :  23JUL - 20AUG

شماره پكيج :D-9386

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/05/30 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-9389

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/30 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-9388

northcyprus
تور 6 شب و 7 روز قبرس شمالی

اير لاين :FREEBIRD

تاريخ اعتبار تور : 93/05/01 - 93/05/19

تاريخ ميلادي :  23JUL - 10AUG

شماره پكيج :D-9376/3

20%

northcyprus
تور 6 شب و 7 روز قبرس شمالی

اير لاين :FREEBIRD

تاريخ اعتبار تور : 93/05/20 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  11AUG - 30SEP

شماره پكيج :D-9377/3

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/19 - 93/08/08

تاريخ ميلادي :  09JUN - 30OCT

شماره پكيج :D-9373/2

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/19 - 93/08/08

تاريخ ميلادي :  09JUN - 30OCT

شماره پكيج :D-9373/2

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/08 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  29MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-9345/4

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/09 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  30MAY - 30SEP

شماره پكيج :1/D-9339

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUN - 30SEP

شماره پكيج :1/D-9340

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/14 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  04JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9346/3

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/14 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  04JUN - 30SEP

شماره پكيج :2/D-9354

southafrica
تور 9 شب و 10 روز آفریقای جنوبی

اير لاين :Qatar Airways

تاريخ اعتبار تور : 93/06/06 - 93/06/20

تاريخ ميلادي :  28AUG - 11SEP

شماره پكيج :D-9370

maldiv
تور 6 شب و 7 روز مالدیو

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/04 - 93/06/08

تاريخ ميلادي :  26JUL- 30AUG

شماره پكيج :D-9371

georgia
تور گرجستان 3 شب و 4 روز

اير لاين :Fly Vista

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/16

تاريخ ميلادي :  07AUG -30AUG

شماره پكيج :D-93034

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/01 - 93/06/02

تاريخ ميلادي :  23JUL - 24AUG

شماره پكيج :D-93027

thailand
تور تایلند 7 شب بانکوک

اير لاين :Mahan Air& Taban Air

تاريخ اعتبار تور : 93/04/10 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUL- 30SEP

شماره پكيج :2/D-9395

thailand
تور تایلند 7 شب پاتايا

اير لاين :Mahan Air & Taban Air

تاريخ اعتبار تور : 93/04/10 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUL- 30SEP

شماره پكيج :2/D-9397

thailand
تور تايلند، 7 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air & Taban Air

تاريخ اعتبار تور : 93/04/10 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUL- 30SEP

شماره پكيج :2/D-93003

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air & Taban Air

تاريخ اعتبار تور : 93/04/10 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUL- 30SEP

شماره پكيج :2/D-9394

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب پنانگ

اير لاين :Mahan Air & Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/04/09 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  30JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-93035

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپو

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/24 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  15AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93033

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/24 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  15AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93033

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/24 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  15AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93033

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا

اير لاين :Mahan Air & Taban Air

تاريخ اعتبار تور : 93/08/08 - 93/04/10

تاريخ ميلادي :  01JUL - 30SEP

شماره پكيج :D-9393/2

india
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9338/2