تورها و پكیج ها

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين : MahanAir- Turkish Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/05/20 - 93/06/02

تاريخ ميلادي :  11AUG - 24AUG

شماره پكيج :D-9382

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين : MahanAir- Turkish Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/06/03 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  25AUG - 30SEP

شماره پكيج :D-9383

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 30-31 مرداد- 1 شهریور

تاريخ ميلادي :  21-22-23 AUG

شماره پكيج :4/D-93049

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 93/05/18 - 93/06/26

تاريخ ميلادي :  09AUG-17SEP

شماره پكيج :2/D-93010

turkey
تور 6 شب و 7 روز كوش آداسي

اير لاين :TURKISH AIRLINES

تاريخ اعتبار تور : 29-30-31 مرداد

تاريخ ميلادي :  20-21-22 AUG

شماره پكيج :93053/2-D

turkey
تور 6 شب و 7 روز كوش آداسي

اير لاين :TURKISH AIRLINES

تاريخ اعتبار تور : 93/05/29 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  20AUG - 30SEP

شماره پكيج :D-9392

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/05/27 - 93/08/08

تاريخ ميلادي :  18AUG- 30OCT

شماره پكيج :D-93052

northcyprus
تور 6 شب و 7 روز قبرس شمالی

اير لاين :FREEBIRD

تاريخ اعتبار تور : 93/05/31

تاريخ ميلادي :  22AUG

شماره پكيج :2/D-93054

northcyprus
تور 6 شب و 7 روز قبرس شمالی

اير لاين :FREEBIRD

تاريخ اعتبار تور : 93/05/20 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  11AUG - 30SEP

شماره پكيج :D-9377/3

20%

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/19 - 93/08/08

تاريخ ميلادي :  09JUN - 30OCT

شماره پكيج :D-9373/2

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/19 - 93/08/08

تاريخ ميلادي :  09JUN - 30OCT

شماره پكيج :D-9373/2

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/14 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  04JUN - 30SEP

شماره پكيج :2/D-9354

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/14 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  04JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9346/3

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUN - 30SEP

شماره پكيج :2/D-9340

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/09 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  30MAY - 30SEP

شماره پكيج :2/D-9339

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/08 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  29MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-9345/4

southafrica
تور 9 شب و 10 روز آفریقای جنوبی

اير لاين :Qatar Airways

تاريخ اعتبار تور : 93/06/06 - 93/06/20

تاريخ ميلادي :  28AUG - 11SEP

شماره پكيج :2/D-9370

maldiv
تور 6 شب و 7 روز مالدیو

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 93/06/10 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01SEP- 30SEP

شماره پكيج :D-93040

maldiv
تور 6 شب و 7 روز مالدیو

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/04 - 93/06/08

تاريخ ميلادي :  26JUL- 30AUG

شماره پكيج :D-9371

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Fly Dubai

تاريخ اعتبار تور : 93/05/20 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  11AUG - 30SEP

شماره پكيج :3/D-93039

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/06/03 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  25AUG - 30SEP

شماره پكيج :2/D-93048

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/01 - 93/06/02

تاريخ ميلادي :  23JUL - 24AUG

شماره پكيج :D-93027

thailand
تور تایلند 7 شب بانکوک

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  06AUG-30SEP

شماره پكيج :3/D-9395

thailand
تور تایلند 7 شب بانکوک

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/05/30 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93047

thailand
تور تایلند 7 شب پاتايا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  06AUG- 30AUG

شماره پكيج :3/D-9397

thailand
تور تایلند 7 شب پاتايا

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/30

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93045

thailand
تور تايلند، 7 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  06AUG- 30SEP

شماره پكيج :3/D-93003

thailand
تور تايلند، 7 شب پوكت

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/30

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93043

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  06AUG-30SEP

شماره پكيج :3/D-9394

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پوكت

اير لاين :Taban Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/30 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93042

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا

اير لاين :Mahan Ai

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/15

تاريخ ميلادي :  06AUG -30SEP

شماره پكيج :D-9393/3

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/30

تاريخ ميلادي :  21AUG - 30SEP

شماره پكيج :D-93046

india
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9338/2

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب جوهور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/20 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  11AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93037

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپو

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/24 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  15AUG- 30SEP

شماره پكيج :2/D-93033

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/24 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  15AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93033

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/24 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  15AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93033

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب پنانگ

اير لاين :Mahan Air & Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/04/09 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  30JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-93035

georgia
تور 3 شب باتومی+ 4 شب تفلیس

اير لاين :Fly Vista

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/16

تاريخ ميلادي :  07AUG -30AUG

شماره پكيج :2/D-93041

20%

georgia
تور تفلیس 3 شب و 4 روز

اير لاين :Fly Vista

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/16

تاريخ ميلادي :  07AUG -30AUG

شماره پكيج :D-93034

20%