تورها و پكیج ها

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين : MahanAir- Turkish Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/06/29 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  20SEP - 31OCT

شماره پكيج :D-93073

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/06/24 - 93/10/10

تاريخ ميلادي :  15SEP- 31DEC

شماره پكيج :D-93070

china
تور 5 شب گوانجو و 2 شب پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/22 - 93/08/19

تاريخ ميلادي :  14OCT - 10NOV

شماره پكيج :D-93062

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/09 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 31OCT

شماره پكيج :D-93061

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/09 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 31OCT

شماره پكيج :D-93061

maldiv
تور 6 شب و 7 روز مالدیو

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/10 - 93/09/09

تاريخ ميلادي :  01NOV- 30NOV

شماره پكيج :D-93075

maldiv
تور 6 شب و 7 روز مالدیو

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور :  93/07/06

تاريخ ميلادي :  28OCT

شماره پكيج :D-93074

maldiv
تور 6 شب و 7 روز مالدیو

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 93/06/12 - 93/06/26

تاريخ ميلادي :  04OCT- 18OCT

شماره پكيج :2/D-93069

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Fly Dubai-Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/09 - 93/09/09

تاريخ ميلادي :  01OCT - 30NOV

شماره پكيج :4/D-93072

thailand
تور تایلند 7 شب بانکوک

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  06AUG-31OCT

شماره پكيج :4/D-9395

thailand
تور تایلند 7 شب پاتايا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/08/9

تاريخ ميلادي :  06AUG- 31OCT

شماره پكيج :4/D-9397

thailand
تور تايلند، 7 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  06AUG- 31OCT

شماره پكيج :4/D-93003

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  06AUG-31OCT

شماره پكيج :4/D-9394

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا

اير لاين :Mahan Ai

تاريخ اعتبار تور : 93/08/09 - 93/05/15

تاريخ ميلادي :  06AUG -31OCT

شماره پكيج :D-9393/4

india
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/09 - 93/09/29

تاريخ ميلادي :  01OCT - 20DEC

شماره پكيج :D-93068

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 30NOV

شماره پكيج :D-93076

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 30NOV

شماره پكيج :2/D-93067

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 30NOV

شماره پكيج :D-93076

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 30NOV

شماره پكيج :2/D-93067

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 30NOV

شماره پكيج :2/D-93067

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 30NOV

شماره پكيج :D-93076

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب پنانگ

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  01OCT - 30NOV

شماره پكيج :D-93078

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب پنانگ

اير لاين : Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  01OCT - 30NOV

شماره پكيج :D-93077