تورها و پكیج ها

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين : MahanAir- Turkish Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/06/29 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  20SEP - 31OCT

شماره پكيج :D-93073

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/06/24 - 93/10/10

تاريخ ميلادي :  15SEP- 31DEC

شماره پكيج :D-93070

china
تور 5 شب گوانجو و 2 شب پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/22 - 93/08/19

تاريخ ميلادي :  14OCT - 10NOV

شماره پكيج :D-93062

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/09 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 31OCT

شماره پكيج :D-93061

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/09 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 31OCT

شماره پكيج :D-93061

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/19 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  09JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9373/3

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/19 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  09JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9373/3

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/14 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  04JUN - 30SEP

شماره پكيج :2/D-9354

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/14 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  04JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9346/3

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUN - 30SEP

شماره پكيج :2/D-9340

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/09 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  30MAY - 30SEP

شماره پكيج :2/D-9339

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/08 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  29MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-9345/4

maldiv
تور 6 شب و 7 روز مالدیو

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/09 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 31OCT

شماره پكيج :D-93069

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Fly Dubai-Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/09 - 93/09/09

تاريخ ميلادي :  01OCT - 30NOV

شماره پكيج :D-93072

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Fly Dubai

تاريخ اعتبار تور : 93/05/20 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  11AUG - 30SEP

شماره پكيج :3/D-93039

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/06/03 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  25AUG - 30SEP

شماره پكيج :2/D-93048

thailand
تور تایلند 7 شب بانکوک

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  06AUG-31OCT

شماره پكيج :4/D-9395

thailand
تور تایلند 7 شب بانکوک

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/05/30 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93047

thailand
تور تایلند 7 شب پاتايا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/08/9

تاريخ ميلادي :  06AUG- 31OCT

شماره پكيج :4/D-9397

thailand
تور تایلند 7 شب پاتايا

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/30

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93045

thailand
تور تايلند، 7 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  06AUG- 31OCT

شماره پكيج :4/D-93003

thailand
تور تايلند، 7 شب پوكت

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/30

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93043

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/15 - 93/08/09

تاريخ ميلادي :  06AUG-31OCT

شماره پكيج :4/D-9394

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پوكت

اير لاين :Taban Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/30 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  21AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93042

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا

اير لاين :Mahan Ai

تاريخ اعتبار تور : 93/08/09 - 93/05/15

تاريخ ميلادي :  06AUG -31OCT

شماره پكيج :D-9393/4

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا

اير لاين :Taban Airlines

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/30

تاريخ ميلادي :  21AUG - 30SEP

شماره پكيج :D-93046

india
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/09 - 93/09/29

تاريخ ميلادي :  01OCT - 20DEC

شماره پكيج :D-93068

india
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9338/2

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب جوهور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/20 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  11AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93037

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  01OCT- 30NOV

شماره پكيج :D-93067

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/06/10

تاريخ ميلادي :  01SEP- 30 SEP

شماره پكيج :4/D-93033

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/09/09 - 93/07/09

تاريخ ميلادي :  1OCT- 30NOV

شماره پكيج :D-93067

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air -Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/05/24 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  15AUG- 30SEP

شماره پكيج :D-93033

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب پنانگ

اير لاين :Mahan Air & Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/04/09 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  30JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-93035

georgia
تور تفلیس 3 شب و 4 روز

اير لاين :Fly Vista

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/16

تاريخ ميلادي :  07AUG -30SEP

شماره پكيج :D-93034

georgia
تور 3 شب باتومی+ 4 شب تفلیس

اير لاين :Fly Vista

تاريخ اعتبار تور : 93/07/08 - 93/05/16

تاريخ ميلادي :  07AUG -30SEP

شماره پكيج :2/D-93041