نظرسنجی مسافران

about iran sky group
نام آژانس طرف قرارداد:
نام و نام خانوادگی:
هتل:
مسیر تور:
ماه سفر:
سال سفر:
تور لیدر:
ایمیل:
آژانس ثبت نام کننده
نحوه برخورد و ثبت نام مسئولین مربوطه چگونه بوده است؟
اطلاع رسانی و پاسخگویی پرسنل آژانس چگونه بوده است؟
نحوه دریافت بلیط و مدارک و امانتداری آژانس چگونه بوده است؟
امکانات و خدمات تور
کیفیت وسایل ایاب و ذهاب در مقصد چگونه بوده است؟
نحوه استقبال در فرودگاه و ساماندهی شما چگونه بوده است؟
کیفیت هتل و سرویس دهی آن چگونه بوده است؟
برنامه ریزی و زمان بندی گشت ها چگونه بوده است؟
تور لیدر
نحوه برخورد، برقراری ارتباط و میزان فن بیان تور لیدر را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان اطلاعات تور لیدر نسبت به کشور مقصد چگونه بوده است؟
وضعیت نظم و آراستگی تور لیدر چگونه بوده است؟
میزان تسلط به زبان انگلیسی ایشان چگونه بوده است؟
حس مسئولیت پذیری ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟
شرح انتقادات و پیشنهادات :
کد امنیتی: