تورها و پكیج ها

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ+4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 94/03/11

تاريخ ميلادي :  01JUN

شماره پكيج :D-94068

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ+3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 94/03/10 - 94/07/08

تاريخ ميلادي :  31MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-94059

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ+3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 94/03/10 - 94/07/08

تاريخ ميلادي :  31MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-94063

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ+4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 94/03/06 - 94/07/08

تاريخ ميلادي :  27MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-94060

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/03/29 - 94/04/02 - 94/04/09

تاريخ ميلادي :  19JUN - 23JUN - 30JUN

شماره پكيج :D-94097

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/03/29 - 94/06/04

تاريخ ميلادي :  19JUN - 26AUG

شماره پكيج :D-94087

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/06/04 - 94/08/08

تاريخ ميلادي :  26AUG - 30OCT

شماره پكيج :D-94062

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/06/04 - 94/08/08

تاريخ ميلادي :  26AUG - 30OCT

شماره پكيج :D-94062

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/03/07 - 94/06/03

تاريخ ميلادي :  28MAY - 25AUG

شماره پكيج :D-94061/2

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/03/07 - 94/06/03

تاريخ ميلادي :  28MAY - 25AUG

شماره پكيج :D-94061/2

turkey
تور 6 شب و 7 روز کوش آداسی

اير لاين :Turkish Airline

تاريخ اعتبار تور : 94/03/14 - 94/03/15

تاريخ ميلادي :  04JUN - 05JUN

شماره پكيج :D-94089/2

turkey
تور 6 شب و 7 روز کوش آداسی

اير لاين :Turkish Airline

تاريخ اعتبار تور : 94/04/10 - 94/04/19

تاريخ ميلادي :  01JUL - 10JUL

شماره پكيج :D-94094

turkey
تور 6 شب و 7 روز کوش آداسی

اير لاين :Turkish Airline

تاريخ اعتبار تور : 94/03/28 - 94/04/10

تاريخ ميلادي :  18JUN - 01JUL

شماره پكيج :D-94085

turkey
تور 6 شب و 7 روز کوش آداسی

اير لاين :Turkish Airline

تاريخ اعتبار تور : 94/03/14 - 94/03/26

تاريخ ميلادي :  04JUN - 16JUN

شماره پكيج :D-94084

turkey
تور 6 شب و 7 روز کوش آداسی

اير لاين :Turkish Airline

تاريخ اعتبار تور : 94/03/07 - 94/03/08

تاريخ ميلادي :  28MAY - 29MAY

شماره پكيج :D-94075

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين :Please Check Online

تاريخ اعتبار تور : Please Check Online

تاريخ ميلادي :  Please Check Online

شماره پكيج :Please Check Online

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Please Check Online

تاريخ اعتبار تور : Please Check Online

تاريخ ميلادي :  Please Check Online

شماره پكيج :Please Check Online

india
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 92/01/26 - 94/07/08

تاريخ ميلادي :  15APR - 30SEP

شماره پكيج :D-94054

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/07 - 94/04/09

تاريخ ميلادي :  27APR - 30JUN

شماره پكيج :D-94066/4

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/07 - 94/04/09

تاريخ ميلادي :  27APR - 30JUN

شماره پكيج :D-94066/4

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/06 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  26APR - 31MAY

شماره پكيج :D-94065/4

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/06 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  26APR - 31MAY

شماره پكيج :D-94065/4

singapour
تور 3 شب سنگاپور+3 شب جزیره سنتوزا

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/24 - 94/03/09

تاريخ ميلادي :  14MAY - 30JUN

شماره پكيج :D-94083

singapour
6 شب سنگاپور

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/24 - 94/03/09

تاريخ ميلادي :  14MAY - 30JUN

شماره پكيج :D-94082

malysia
تور 4 شب کوالالامپور +3 شب پنانگ

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/29 - 94/04/10

تاريخ ميلادي :  18APR - 31MAY

شماره پكيج :D-94057/2

malysia
تور 4 شب کوالالامپور +3 شب پنانگ

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/07 - 94/04/09

تاريخ ميلادي :  27APR - 30JUN

شماره پكيج :D-94058/3

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/07 - 94/04/09

تاريخ ميلادي :  27APR - 30JUN

شماره پكيج :D-94056/5

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 94/01/29 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  18APR - 31MAY

شماره پكيج :D-94055/2

thailand
تور 3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/20 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  10MAY - 31MAY

شماره پكيج :D-94078/2

thailand
تور 4 شب بانکوک + 4 شب پاتایا

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/20 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  10MAY - 31MAY

شماره پكيج :D-94079

thailand
تور تایلند 8 شب بانکوک

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/20 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  10MAY - 31MAY

شماره پكيج :D-94077/2

thailand
تور تایلند 7 شب بانکوک

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/20 - 94/03/10

تاريخ ميلادي :  10MAY - 31MAY

شماره پكيج :D-94076/2

thailand
تور 4 شب بانکوک + 4 شب پوکت

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/20 - 92/03/1094

تاريخ ميلادي :  10MAY - 31MAY

شماره پكيج :D-94081/2

thailand
تور 3 شب بانکوک + 4 شب پوکت

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/02/20 - 92/03/1094

تاريخ ميلادي :  10MAY - 31MAY

شماره پكيج :D-94080/2

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Please Check Online

تاريخ اعتبار تور : Please Check Online

تاريخ ميلادي :  Please Check Online

شماره پكيج :Please Check Online

maldiv
تور 7 شب و 8 روز مالدیو

اير لاين :Oman Air

تاريخ اعتبار تور : 94/03/11 - 94/04/09

تاريخ ميلادي :  01JUN - 30JUN

شماره پكيج :D-94086