تورها و پكیج ها

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول (Promotion)

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/17 - 93/02/10

تاريخ ميلادي :  06APR - 30APR

شماره پكيج :D-9319

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا (Promotion)

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 93/02/12

تاريخ ميلادي :  02MAY

شماره پكيج :D-9341

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا (Promotion)

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 93/02/05

تاريخ ميلادي :  25APR

شماره پكيج :D-9327

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/09 - 93/02/30

تاريخ ميلادي :  29MAR - 20MAY

شماره پكيج :D-9303/2

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 93/01/15 - 93/02/10

تاريخ ميلادي :  04APR -30APR

شماره پكيج :D-9305

turkey
تور 2 شب و 3 روز استانبول

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/31 - 93/04/31

تاريخ ميلادي :  21MAY - 22JUL

شماره پكيج :D-9328

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/10 - 93/03/06

تاريخ ميلادي :  30MAR - 27MAY

شماره پكيج :D-9302/2

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 93/02/11 - 93/02/30

تاريخ ميلادي :  01MAY -20MAY

شماره پكيج :D-9326

turkey
تور 6 شب و 7 روز آنتالیا

اير لاين :Atlas Jet

تاريخ اعتبار تور : 93/02/31 - 93/03/10

تاريخ ميلادي :  21MAY -31MAY

شماره پكيج :D-9342

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 4 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/09 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  30MAY - 30SEP

شماره پكيج :D-9339

russia
تور 4 شب سنت پترزبورگ و 3 شب مسکو

اير لاين :AEROFLOT

تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9340

turkey
تور 2 شب و 3 روز آنکارا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/07 - 93/04/31

تاريخ ميلادي :  28MAY - 22JUL

شماره پكيج :D-9329/2

turkey
تور 6 شب و 7 روز كوش آداسي

اير لاين :TURKISH AIRLINES

تاريخ اعتبار تور : 93/02/19 - 93/02/27

تاريخ ميلادي :  09MAY - 17MAY

شماره پكيج :D-9320

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/12 - 93/02/11

تاريخ ميلادي :  01APR - 01MAY

شماره پكيج :D-9315

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/15 - 93/05/06

تاريخ ميلادي :  05JUN - 28JUN

شماره پكيج :D-9337

uae
تور دبی 3 شب و 4 روز

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/12 - 93/03/14

تاريخ ميلادي :  02MAY - 04JUN

شماره پكيج :D-9333/2

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/31 - 93/05/19

تاريخ ميلادي :  21MAY - 10AUG

شماره پكيج :D-9335

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/17 - 93/02/30

تاريخ ميلادي :  06APR - 20MAY

شماره پكيج :D-9318

china
تور 7 شب و 8 روز پکن

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/17 - 93/02/30

تاريخ ميلادي :  06APR - 20MAY

شماره پكيج :D-9318

china
تور 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/31 - 93/05/19

تاريخ ميلادي :  21MAY - 10AUG

شماره پكيج :D-9335

india
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 - 93/07/08

تاريخ ميلادي :  01JUN - 30SEP

شماره پكيج :D-9338

india
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/24 - 93/03/10

تاريخ ميلادي :  13APR - 31MAY

شماره پكيج :D-9325/2

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب پنانگ

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/23 - 93/04/10

تاريخ ميلادي :  12APR - 01JUL

شماره پكيج :D-9323

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب پنانگ

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/23 - 93/04/10

تاريخ ميلادي :  12APR - 01JUL

شماره پكيج :D-9324

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/21 - 93/04/10

تاريخ ميلادي :  10APR - 01JUL

شماره پكيج :D-9321

malysia
تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/21 - 93/04/10

تاريخ ميلادي :  10APR - 01JUL

شماره پكيج :D-9322

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/21 - 93/04/10

تاريخ ميلادي :  10APR - 01JUL

شماره پكيج :D-9321

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Iran Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/21 - 93/04/10

تاريخ ميلادي :  10APR - 01JUL

شماره پكيج :D-9321

malysia
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/21 - 93/04/10

تاريخ ميلادي :  10APR - 01JUL

شماره پكيج :D-9322

singapour
تور 4 شب کوالالامپور+3 شب سنگاپور

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/01/21 - 93/04/10

تاريخ ميلادي :  10APR - 01JUL

شماره پكيج :D-9322

thailand
تور تایلند 7 شب پاتايا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/11 - 93/04/09

تاريخ ميلادي :  01MAY - 30JUN

شماره پكيج :D-9334

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/11 - 93/04/09

تاريخ ميلادي :  01MAY - 30JUN

شماره پكيج :D-9330

thailand
تور تايلند، 7 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/11 - 93/04/09

تاريخ ميلادي :  01MAY - 30JUN

شماره پكيج :D-9336

thailand
تور تایلند 7 شب بانکوک

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/11 - 93/04/09

تاريخ ميلادي :  01MAY - 30JUN

شماره پكيج :D-9332

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب پوكت

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/11 - 93/04/09

تاريخ ميلادي :  01MAY - 30JUN

شماره پكيج :D-9331

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب کرابی

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/11 - 93/04/09

تاريخ ميلادي :  01MAY - 30JUN

شماره پكيج :D-9344

thailand
تور 4 شب بانکوک + 3 شب هوآهین

اير لاين :Mahan Air

تاريخ اعتبار تور : 93/02/11 - 93/04/09

تاريخ ميلادي :  01MAY - 30JUN

شماره پكيج :D-9343